cnc دستگاه های کنترل عددی

۱۳۹۷-۶-۲۲ ۱۲:۲۷:۴۳ +۰۰:۰۰

دستگاه cnc یا همان دستگاه های کنترل عددی, عملا همان دستگاه ساده دستی می باشد که قابلیت فرمان پذیری از طریق کدها و منطق یک دستگاه ریاضیاتی را دارد در این دستگاه حضور کاربر برای کار با دستگاه محدود به ایستادن این فرد پشت بخش کنترل کننده دستگاه می باشد و نوشتن برنامه های حرکتی [...]